top of page

Hva vi gjør

Teateret i fjellregionen kan bistå deg og ditt prosjekt med instruksjon, regi, scenografi, dramaturgi, produksjon, figurteater, fortellerkunst og manusutvikling. Du kan bruke vår kompetanse etter behov og ved forespørsel som en av følgende to modeller:  

  

1. Produsentansvar:
Teater i Fjellregionen tar på seg hele, eller deler av produksjonsansvaret og sørger for å fylle eventuell manglende kunstnerisk kompetanse. Herunder enten ved at Teateret setter inn egne ressurspersoner eller ved å hyre inn andre kvalifiserte. Andel av økonomisk ansvar avtales i samarbeid med samarbeidspartner og vil variere fra prosjekt til prosjekt.  

  

2. Samarbeidsproduksjon:
Teater i Fjellregionen leies inn for å fylle manglende rolle(r) i produksjonsapparatet i ditt prosjekt, men har ikke produsentansvar. Dette er det vi gjør mest av. Oppgaver Teater i Fjellregionen ta på seg:  

 • Regi/instruksjon  

 • Scenografi  

 • Audiovisuelt materiale  

 • Lyd- og lys  

 • Dramaturgi/Bearbeiding av manus/manusutvikling  

 • Prosjektledelse  

 

Vi er også behjelpelige med skriving av søknader og øvrig teaterfaglig rådgivning. 

Koster det noe?

Teater i Fjellregionens ressurser er i hovedsak menneskene som jobber der og arbeidstimene som legges ned i et gitt prosjekt. Som en kompensasjon for egne utgifter, materialer, transport, lønn etc. gjør vi krav på en liten prosentdel av billettinntektene. Prosentene regnes ut fra forventet brutto billett-inntekter:


1. I samarbeidsproduksjoner hvor Teateret tar på seg deler av produsentansvaret  og alle tjenester utføres i samarbeid med den lokale produsenten , deles personell-, material- og leie-kostnader 50/50= 50%.


2. I samarbeidsproduksjoner hvor vi ikke har produksjonsansvar Gjelder satsene nedenfor. Dette er for en full forestilling, på 1,5 – 2 timer, (For kortere forestillinger regnes det ut andre satser.)

 

SCENOGRAFI:
Tegnet, produsert og installert=3% 

Materialer er betalt av produsent, ikke Teater i Fjellregionen 

 

LYS:
Lysdesign, lysrigg og lyskjøring=3% 

Leie av nødvendig lysutstyr betalt av produsent, ikke Teater i Fjellregionen 

 

PLAKAT og PROGRAM:
Utforming og pdf-utgaver, klar til trykking=1,5% 

Trykkeri-utgifter betales av produsent, ikke Teater i Fjellregionen 

 

REGI:
Valg av rolleinnehavere, utarbeide prøveeplan og regi=5% 

 
 

UTARBEIDELSE AV MANUS/DRAMATURGISK ASSISTANSE:
Etter avtale. 

 
Manushjelp, kostymehjelp, hjelp med ansettelse av koreograf eller andre teaterpersonell:
Etter avtale. 

Leie og lønninger av nødvendig personell betales av produsent, ikke Teater i Fjellregionen. 

 

PRODUKSJON:
Administrasjon, regnskap, husleieavtaler, kontrakter og rettigheter o.l.=5% 

Husleie og rettigheter betales av produsent, ikke Teater i Fjellregionen 

 

TRANSPORT:
For alle reiser, frakt og personell, gjelder statens satser for reisegodtgjørelse 

 

 

 

 

Utenom dette utfører vi en rekke tjenester kostnadsfritt. Spør oss! 

Slik får du vår hjelp

Kontakt oss

tlf: 936 88 607

Torvgata 1

2500 Tynset

Kom gjerne innom kontoret
for en liten prat :)
Du finner oss i
Tynset kulturhus, 3 etage

 

 • Facebook
 • Instagram

Takk for at du sendte inn!

Send oss en henvendelse på mail som inneholder:   

 • Hvem du/dere er.  

 • Informasjon om prosjektet ditt: Hva skal spilles, hvor skal det spilles og når.

 • Hva vi kan bistå deg med. Vær gjerne så spesifikk som mulig.  
   

bottom of page